Manspreading čili nohy od sebe

Manspreading čili nohy od sebe
Co je to manspreading? Manspreading je ve zkratce sedění s roztaženýma nohama. Z anglického termínu vyplývá, že se to týká mužů (man) + spread (roztahovat se). Ale jak je to u žen?
3 min. čtení

Manspreading

Manspreading je termín používaný k popisu situace, kdy muži sedí ve veřejné dopravě nebo jiných veřejných místech s roztaženýma nohama, čímž zabírají více prostoru, než potřebují. Obvykle se to děje tak, že muži sedí s koleny roztaženými a nohama mírně rozevřenými, což může být nezdravé pro jejich okolí a může být vnímáno jako nepříjemné či nevhodné chování.

Termín manspreading byl popularizován v souvislosti s diskuzí o rovnosti pohlaví a sexismu. Někteří lidé považují toto chování za projev privilegia mužů, kteří se cítí oprávněni zabrat více místa než ženy, a za symbol patriarchátu. Další lidé to však berou jako přirozenou pozici pro muže a nevidí v tom nic špatného.

Manspreading je anglický neologismus (slovo nově vzniklé pro pojmenování tohoto jevu), který vznikl pravděpodobně v roce 2014. U nás se v této situaci od nepaměti používá slovní spojení v imperativu: „Neroztahuj se!“, případně „nerozvaluj se tady!“.

Je manspreading projevem nevhodného chování?

Je Manspreading považován za projev nevhodného chování, za něco špatného či dokonce morálně vadného?

To záleží na tom, kým je otázka posuzována. Někteří lidé považují manspreading za projev mužského privilegia a dominance a vidí v tomto chování projev sexismu. Podle nich by měli muži respektovat ostatní lidi a zabírat jen tolik prostoru, kolik potřebují. V tomto kontextu se manspreading často považuje za nevhodné chování a porušení společenských norem.

Na druhé straně existují lidé, kteří tvrdí, že pro muže, kteří mají širší boky nebo genitálie, je manspreading přirozený způsob, jak si sednout a sedět. A že za tímto způsobem sedění nelze spatřovat záměr, že by chtěli bezohledně zabírat více místa, než je nutné. Podle nich by měli mít muži možnost se pohodlně usadit a neměli by být odsuzováni za to, že sedí s roztaženýma nohama. V tomto kontextu se manspreading často nevnímá jako špatné chování.

Jak je to s manspreadingem u žen?

Termín manspreading popisuje specifické chování mužů, ale podobné chování mohou projevovat i některé ženy. Pro ženy se občas používá termín „womanspreading“ nebo „she-spreading“ na popis podobného chování, kdy ženy sedí s nohama roztaženýma nebo kříženýma, což také může být vnímáno jako porušení společenských norem.

Nicméně, je důležité poznamenat, že termín „womanspreading“ není tak často používán a obecně se více hovoří o manspreadingu, protože toto chování je častější u mužů. V každém případě by měli lidé respektovat ostatní lidi v okolí a snažit se zabírat jen tolik prostoru, kolik je nezbytně nutné, bez ohledu na to, jakého jsou pohlaví.

Je manspreading trestný?

Manspreading není trestným činem a zákony týkající se tohoto chování neexistují. Manspreading se však může někde považovat za porušení místních pravidel či zásad slušného chování. Přestože manspreading není (pokud je mi známo) nikde na světě považován za trestný čin, může být vnímán jako nevhodné chování a lidé by měli respektovat ostatní lidi v okolí a snažit se zabírat jen tolik prostoru, kolik je nezbytně nutné.


*Tento text byl napsán s pomocí algoritmu ChatGPT, umělé inteligence (AI), která generuje textové výstupy na základě zadání. V textu se mohou vyskytovat chyby.